Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


25.02.2010

Постанова № 75 -КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 75 -КУ

м.Київ

2010-02-25

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області – Коровченко Сергій Володимирович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Дубаневича Олега Зеноновича, у відношенні ВАТ «Квазар» (місцезнаходження вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 04136, код ЄДРПОУ 14314038), (представник та/або керівник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 17 лютого 2010 року № 86-КУ факт порушення ВАТ «Квазар» вимог ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п. 1 глави 7 розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: нерозміщення у термін, визначений чинним законодавством, ВАТ «Квазар» регулярної річної інформації за 2008 рік на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua (термін розміщення регулярної річної інформації за 2008 рік до 30.04.09). Відповідно до ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” – регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до п.1 глави 7 розділу 5 Положення розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітнім; подання до Комісії – не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Квазар» не розмістило регулярну річну інформацію за 2008 рік на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua, за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Квазар» не подало письмових пояснень та заперечень. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.10, п.14 ст.8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 3 розділу VII, п.1 розділу ХІV та п.1.6 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За нерозміщення, регулярної річної інформації за 2008 рік на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua, накласти штраф на ВАТ «Квазар» у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень. 2. Винести ВАТ «Квазар» Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. 3 . Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Коровченко С.В.