Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


25.02.2010

Постанова № 74 -КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 74 -КУ

м.Київ

2010-02-25

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області – Коровченко Сергій Володимирович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Дубаневича Олега Зеноновича, у відношенні ВАТ «Квазар» (місцезнаходження: вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 04136, код ЄДРПОУ 14314038), (представник та/або керівник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 17 лютого 2010 року № 85-КУ факт порушення ВАТ «Квазар» вимог ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п. 1 глави 7 розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: неподання у термін, визначений чинним законодавством, ВАТ «Кваза» регулярної річної інформації за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (термін подання регулярної річної інформації за 2008 рік до 01.06.09; інформацію надано 22.07.09 вх №9220/04-01). Відповідно до ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” – регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до п.1 глави 7 розділу 5 Положення розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітнім; подання до Комісії – не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. До розгляду справи про правопорушення ВАТ «Квазар» не надало жодних пояснень та звперечень. ВАТ «Квазар» не подало у термін, визначений чинним законодавством, регулярну річну інформацію за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (термін подання регулярної річної інформації за 2008 рік до 01.06.09 – інформацію надано 22.07.09 вх №9220/04-01), за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.14 ст.8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 3 розділу VII та п.1.7 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісї з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За неподання у термін, визначений чинним законодавством, регулярної річної інформації за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах, накласти штраф на ВАТ «Квазар» у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Коровченко С.В.