Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


15.06.2009

Постанова № 410-ДМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 410-ДМ

м.Київ

2009-06-15

Я, уповноважена особа Комісії – член Комісії, Петренко Володимир Оникійович, на підставі доручення Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2009 р. №200-ДМ, розглянувши у присутності провідного спеціаліста відділу звітності та моніторингу емітентів цінних паперів департаменту моніторингу та стратегії розвитку фондового ринку Коновалова Миколи Станіславовича та головного спеціаліста юридичного управління Герасименко Андрія Юрійовича, матеріали справи у відношенні відкритого акціонерного товариства «Квазар» (04136, м Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14314038, р/р 26001301250558 в АК ПІБ, МФО 321206),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 28.05.2009 р. №126-ДМ, відкритим акціонерним товариством «Квазар» не подано до центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів відповідно до Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.2006 року №305, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.06.2006 р. за №674/12548 (далі – Вимоги). Відповідно до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003р. № 290 (далі Положення №290), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003р. за N 655/7976, від Київської філії реєстратора ЗАТ КБ «Приват-Банк» (код за ЄДРПОУ 14359302), 14.01.2009р. надійшла нерегулярна інформація, щодо передачі системи реєстру ВАТ «Квазар». Відповідно до Положення №290 від реєстратора ТОВ «Порто капітал» (код за ЄДРПОУ 31567609, місцезнаходження: м. Київ, Саперне поле, будинок 26-А) 20.01.2009р. надійшла нерегулярна інформація, щодо формування системи реєстру ВАТ «Квазар». Відповідно до пункту 1 Вимог, акціонерні товариства та інші емітенти іменних цінних паперів протягом п`яти робочих днів після дати підписання акта прийому-передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів зобов`язані подати (надіслати) до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів, що складається з титульного аркуша (додаток 1) та інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів (додаток 2) (далі - повідомлення). На момент розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, відомості щодо подання емітентом ВАТ «Квазар» повідомлення до центрального апарату Комісії відсутні. Статтею 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачена відповідальність. Враховуючи вищевикладене на підставі статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в України» та пункту 1.5. розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення законодавства про цінні папери, нормативного акту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відношенні відкритого акціонерного товариства «Квазар» застосувати санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити ВАТ «Квазар». Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.