Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


03.11.2008

Постанова № 643-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 643-КУ

м.Київ

2008-11-03

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Арсірій Ярослав Олександрович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Панчука Юрія Валентиновича, у відношенні ВАТ „Квазар” (код за ЄДРПОУ 14314038; місцезнаходження: вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 04136) (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 21 жовтня 2008 року №696-КУ факт порушення ВАТ"Квазар" вимог п.10, ст.8 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: ухилення від виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 01.09.08 №236-КУ, термін виконання закінчився 15.09.08 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 01.09.08 №236-КУ було винесено стосовно порушення вимог „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, стосовно недоліків в річному звіті за 2007 рік а саме: помилки в електронній та паперовій формах. 1. Область в таблиці TITLIST.DBF не відсутня 2. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 3. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 4. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 5. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 6. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 7. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 8. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 9. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 10. Область в таблиці OBSLUG.DBF відсутня 11. Форма існування в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 12. Форма випуску в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 13. Форма існування в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 14. Форма випуску в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 15. Форма існування в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 16. Форма випуску в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 17. Форма існування в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 18. Форма випуску в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 19. Форма існування в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 20. Форма випуску в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 21. Форма існування в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 22. Форма випуску в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 23. Вид цінних паперів в таблиці PAPER_DR.DBF відсутній 24. Вид інформації в таблиці OSOBLYVA.DBF відсутній 25. Форма №5, рядок 420, графи 3 має дорівнювати Форма №5, сума рядків 350 - 410, графи 3 26. Форма №5, Рядок 1220, графа 3 мінус рядок 1230, графа 3 має дорівнювати Форма №1, рядок 060, графа 3 27. Форма №5, Рядок 1225, графа 3 мінус рядок 1235, графа 3 має дорівнювати Форма №1, рядок 060, графа 4; 28. відсутня дата розміщення регулярної річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії; 29. відсутні дата, номер та назва друкованого видання, де опублікована регулярна річна інформація; 30. регулярна річна інформація не розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за інтерет-адресою: http:\\www.stockmarket.gov.ua; 31. регулярна річна інформація не опублікована у друкованому виданні. На виконання розпорядження ВАТ"Квазар" не було надано виправлену електронну та паперову форму регулярної річної інформації за 2007 рік до територіального управління Комісії, що свідчить про ухилення від виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Відповідно до п.10 ст.8. Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ „Квазар” письмових пояснень та зауважень надано не було. Статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.10 ст. 8, п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 3 розділу VII, пунктом 1 розділу ХІV, пунктом 1.4 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісї з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти на ВАТ „Квазар” штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (тисяча сімсот) гривень. 2. Винести ВАТ „Квазар” розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.