Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


15.01.2009

Постанова № 870-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 870-КУ

м.Київ

2009-01-15

Я, т.в.о. начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Жупаненко Віктор Миколайович наказ від 13.01.09р. №3, уповноважена особа Комісії, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності провідного спеціаліста – Самборського Віталія Станіславовича у відношенні ВАТ «Квазар» (код за ЄДРПОУ 14314038; місцезнаходження: вул. Північно-Сирецька, 3, м. Київ, 04136), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 29 грудня 2008 року №937-КУ факт порушення ВАТ «Квазар» вимог п.10, ст. 8 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”, а саме: ухилення від виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 02.11.08 №317-КУ, термін виконання, якого закінчився 28.11.08 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 02.11.08 №317-КУ було винесено стосовно порушення вимог ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та I, V розділів „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (далі – Положення), а саме : помилки в електронній та паперовій формах : 1. Область в таблиці TITLIST.DBF не відсутня 2. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 3. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 4. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 5. Область в таблиці ZASN_UR.DBF відсутня 6. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 7. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 8. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 9. Область в таблиці OWNER_UR.DBF відсутня 10. Область в таблиці OBSLUG.DBF відсутня 11. Форма існування в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 12. Форма випуску в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 13. Форма існування в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 14. Форма випуску в таблиці OBLIG_PR.DBF відсутня 15. Форма існування в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 16. Форма випуску в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 17. Форма існування в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 18. Форма випуску в таблиці OBLIG_DK.DBF відсутня 19. Форма існування в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 20. Форма випуску в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 21. Форма існування в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 22. Форма випуску в таблиці OBLIG_TS.DBF відсутня 23. Вид цінних паперів в таблиці PAPER_DR.DBF відсутній 24. Вид інформації в таблиці OSOBLYVA.DBF відсутній 25. Форма №5, рядок 420, графи 3 має дорівнювати Форма №5, сума рядків 350 - 410, графи 3 26. Форма №5, Рядок 1220, графа 3 мінус рядок 1230, графа 3 має дорівнювати Форма №1, рядок 060, графа 3 27. Форма №5, Рядок 1225, графа 3 мінус рядок 1235, графа 3 має дорівнювати Форма №1, рядок 060, графа 4; 28. Відсутня дата розміщення регулярної річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії; 29.Відсутні дата, номер та назва друкованого видання, де опублікована регулярна річна інформація; 30.Регулярна річна інформація не розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за інтерет-адресою: http:\\www.stockmarket.gov.ua; 31.Регулярна річна інформація не опублікована у друкованому виданні. На виконання Розпорядження ВАТ “Квазар” не надало жодних документів, що свідчить про ухилення від виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10 п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, 1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання Розпорядження накласти на ВАТ «Квазар» штраф у розмірі 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2040 (дві тисячі сорок) гривень. 2. Винести Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.