Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.01.2018
Дата публікації 27.12.2017 16:56:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Смолич Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 044 205-34-12
E-mail* Pivchuk_T@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Емітент), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Проект  питань порядку денного:

1

Про обрання Лічильної комісії.

2

Про затвердження розподільного балансу.

3

Про затвердження плану виділу

4

Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КВАЗАР» в таку саму кількість акцій ПАТ «КВАЗАР» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «КВАЗАР» в таку саму кількість акцій ПрАТ «КРІПТА».

5

Про внесення змін до статуту ПАТ «КВАЗАР», шляхом викладення його в новій редакції.

6

Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 січня 2018р. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА" місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, загальні збори акціонерів/засновників відбудуться 29 січня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Проект  питань порядку денного:

1

Про обрання Лічильної комісії.

2

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства

4

Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства

5

Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

6

Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

7

Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

8

Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

9

Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» внаслідок виділу.

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 14:00 год. до 14:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 січня 2018р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смолич Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.12.2017
(дата)