Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.11.2011
Дата публікації 28.11.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)
повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів:
«22» грудня 2011р. о 12 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «22» грудня 2011р. за адресою Товариства початок : 11 год. 00 хв. , закінчення: 11 год 55 хв.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «18» грудня 2011 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних Зборів;
2. Прийняття рішення про затвердження рішення Наглядової ради ПАТ "Квазар", що оформлене протоколом Наглядової ради від "10" листопада 2011р.;
3. Прийняття рішення про затвердження договорів та додаткових угод укладених на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Квазар", що оформлене протоколом Наглядової ради від "10" листопада 2011р.;
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «Квазар» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Квазар».
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: За адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:30 до 12:00 на підставі заяви у письмовій формі. т. 205-34-56, 434-88-43


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.11.2011
(дата)