Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.06.2011
Дата публікації 05.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
20.06.2011 року Головою правління ПАТ «Квазар» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента: 1)обрання (призначення): Яніцький Василь Костянтинович призначений на посаду Головного бухгалтера. Не має згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений на посаду безстроково. Займав посаду головного бухгалтера ПАТ «МАВТ». Акціями емітента не володіє. Рішення прийнято Головою правління на підставі заяви, згідно Наказу №31 від 20.06.2009р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович