Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.06.2011
Дата публікації 05.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
10.06.2011 року Головою правління ПАТ «Квазар» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
1) відкликання (звільнення):
Головний бухгалтер Кобзар Олег Андрійович (паспорт СК 385362 06.12.1996 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області) звільнений з посади головного бухгалтера 10.06.2011р. за власним бажанням. Частка у статутному капіталі, якою володіє складає 0,004%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого перебував на посаді – 23 місяці. Рішення прийнято Головою правління на підставі заяви про звільнення за власним бажанням, згідно Наказу №50 від 10.06.2009р. На дату звільнення на посаду нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович