Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.08.2011
Дата публікації 31.08.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
31.08.2011 року Наглядовою радою ПАТ «Квазар» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
1) відкликання (звільнення):
Члена правління – заступник Голови правління ПАТ «Квазар» Гавриленко Сергій Миколайович (паспорт СН 641115 06.12.1997 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Часткою у статутному капіталі не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: припинення трудових відносин за власним бажанням, непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посаді – 18 місяців.
2) обрання (призначення):
Кудла Ростислав Теодозійович (ВМ 279461 28.01.1997 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області) обраний на посаду члена правління ПАТ «Квазар». Часткою у статутному капіталі не володіє. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду Генерального директора ТОВ «Фенікс К». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович