Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.08.2009
Дата публікації 03.08.2011 09:11:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа – Голова Наглядової ради Монаков Сергій Владленович (паспорт СО 274595 07.12.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний на посаду Голови наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 1,072%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду Голови правління ВАТ «Квазар».
Посадова особа – член наглядової ради Примак Віктор Степанович (паспорт СО 436071 27.07.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві ) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 078%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду заступника Голови правління ЗАТ «Квазар - Мікро».
Посадова особа – член наглядової ради Вострейкин Яків Якович (паспорт 601389 26.04.2002 Російська Федерація, ВВС Советского р-ну, м. Брянська) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Акціями Товариства не володіє. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду директора ТОВ «Техпроект».
Посадова особа – член наглядової ради – Перший заступник Голови Наглядової ради Дмитерчук Богдан Петрович (паспорт СН 580971 18.09.1997 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 18%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду виконавчого директора ВАТ «Квазар».
Посадова особа – член наглядової ради Берінгов Сергій Борисович (паспорт СО 243377 19.10.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 11, 873%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду Генерального директора ЗАТ «Піллар».
Посадова особа – член наглядової ради Золотухін Валерій Тихонович (паспорт СН 798584 02.04.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 869%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду директора ЗЕД ВАТ «Квазар».
Посадова особа – член наглядової ради Любченко Вадим Михайлович (паспорт 51 1914210 27.08.2003 МИД Росії) обраний на посаду члена наглядової ради 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Акціями Товариства не володіє. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду директора іноземної корпорації.
Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі злочини не мають.
Посадова особа – Голова ревізійної комісії Мартинюк Олександр Михайлович (паспорт СН 512540 06.06.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний на посаду Голови ревізійної комісії 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 902%. Призначений на посаду строком до переобрання. Займав посаду директора ДП «Квазар - ІС».
Посадова особа – член ревізійної комісії Омельчук Лариса Володимирівна (паспорт СН 214262 04.07.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрана на посаду члена ревізійної комісії 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 004%. Призначена на посаду строком до переобрання. Займала посаду економіста ВАТ «Квазар».
Посадова особа – член ревізійної комісії Гончарук Прасков’я Ларіонівна (паспорт СН 580642 09.09.1997 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрана на посаду члена ревізійної комісії 25.08.2009 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Квазар». Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0, 004%. Призначена на посаду строком до переобрання. Займала посаду завідувача канцелярією ВАТ «Квазар».
Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі злочини не мають.


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович