Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.07.2009
Дата публікації 02.08.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Квазар"
Юридична адреса* 04136, м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3
Керівник* Мартинов Геннадій Миколайович - Голова правління. Тел: 0442053450
E-mail* law@kvazar.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа – Головний бухгалтер Ягодкіна Ольга Анатоліївна (паспорт МЕ 180605 09.01.2003 Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києві) звільнена з посади Головного бухгалтера 20.07.2009р. за власним бажанням. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 6 років. Рішення прийнято Головою правління на підставі заяви про звільнення за власним бажанням, згідно Наказу №93 від 20.07.2009р.
Посадова особа – Головний бухгалтер Кобзар Олег Андрійович (паспорт СК 385362 06.12.1996 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській області) призначений на посаду Головного бухгалтера 20.07.2009р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Призначений на посаду безстроково. Займав посаду заступника Головного бухгалтера ВАТ «Квазар». Рішення прийнято Головою правління згідно наказу №103/1 – ОК від 20.07.2009р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мартинов Геннадій Миколайович